U ime Asocijacije gastroenterologa i hepatologa BiH, a posebno Programskog i Organizacionog odbora Kongresa, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u radu Kongresa, upućivanjem samostalnih ili sa svojim saradnicima pripremljenih abstrakata ili postera.

Pročitajte pozdravno pismo Predsjednika Asocijacije GEH BiH ovdje


SVEČANO OTVARANJE KONGRESA 10.9.2020. (četvrtak) u 18.00 časova u velikoj sali Kulturnog centra Banski dvor u Banjoj Luci

JEZICI KONGRESA

Zvanični jezici Konferencije su jezici naroda BiH i engleski. Ovi jezici će se koristiti za štampane materijale, prezentacije i diskusije. Za prezentaciju radova predviđeno je korišćenje video-projektora.


PODNOŠENJE SAŽETKA RADOVA 

Sažetak rada je potrebno pripremiti prema uputstvu koje možete pogledati ovdje!

Sažetak rada dostaviti ili upotrebom vidžeta u desnom dijelu ili na e-mail: abstract@geha.ba

PODNOŠENJE POSTERA

Postere treba pripremiti prema uputstvu koje mozete pogledati ovdje!

Postere dostaviti upotrebom vidžeta u desnom dijelu ili na e-mail abstract@geha.ba 


REGISTRACIJA UČESNIKA

Prijavljivanje i registracije učesnika će se obaviti u srijedu, 6.9.2017, prije svečanog otvaranja Kongresa u vremenu od 17-18h. Za sve informacije o registraciji i smještaju učesnika obratiti se na e-mail Asocijacije: info@geha.ba

PRELIMINARNI PROGRAM KONGRESA 

Preliminarni program Kongresa možete pogledati ovdje! (otvara novu stranicu) 


SMJEŠTAJ, KOTIZACIJA, SPONZORSTVO...

Detalje o kotizaciji pogledajte ovdje! 

Detalje o sponzorskim paketima pogledajte ovdje!

Detalje o smještaju za učesnike Kongresa pogledajte ovdje!

Uputstvo za plaćanje troškova na Kongresu pogledajte ovdje!

 


TEHNIČKI ORGANIZATOR KONGRESA

ZEPTER PASSPORT d.o.o. Banja Luka

Adresa: Veselina Masleše 8, 78000 Banja Luka, RS, Bosnia and Herzegovina

Kontakt telefon: 00387 51 213 394

Kontakt e-mail: info@zepterpassport.com


Zahvaljujemo Vam na saradnji i u očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo!

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA