PREDSJEDNIK ASOCIJACIJE

Prof.dr Stevan Trbojević

 

GENERALNI SEKRETAR ASOCIJACIJE

Dr Renata Tamburić

 

SEKRETARIJAT

Predrag Govedarica

 

UPRAVNI ODBOR NADZORNI ODBOR
Prof. Stevan Trbojević Dr Amra Puhalović
Prof. Rusmir Mesihović Dr Emil Babić
Prof. Milenko Bevanda Dr Sanja Ćapin
Prof. Enver Zerem  
Prof. Nermin Salkić  
Doc. Azra Husić Selimović  
Dr Nedžad Hadžić  
Dr Barać Tatjana  
Dr Romana Rajić  
Dr Aleksandar Dobrovoljski  

 

 

 

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA