pozdravni-govor
 21 JUL 2017  

 

Poštovane koleginice i kolege,

Učinili ste nam izuzetnu čast i zadovoljstvo što ste prihvatili naš poziv za prisustvom i učešćem u radu na Kongeru Asocijacije GEH-BiH koji se održava u Banjaluci u Banskom Dvoru od 6-9.9.2017 god. Kongres se održava pod motom "struka ispred svega"!

Organizovanje medicinskih naučnih skupova sa učešćem eminentnih domaćih i stranih stručnjaka, predstavlja izuzetan doprinos u razvoju i širenju najnovijih dostignća iz gastroenterologije i hepatologije u našoj zemlji.

Ovakvi skupovi sa međunarodnim učešćem od opšteg su inetresa i pokazatelj su da smo relevantan faktor u regionalnim naučnim okvirima.

Naš osnovni cilj i zadatak je da u svakom momentu trebamo i možemo sto više pomoći našim pacijentima i pružiti im nabolji mogući tretman i liječenje. Upravo iz tih razloga organizujemo ovakve skupove kako bi razmjenili saznanja i iskusva a ujedno i imali priliku za edukaciju mladih kadrova.

Ne treba zanemariti činenicu da nauka svakim danom sve više napreduje pa samim tim i gastroenterohepatologija, napreduje i modernizira se što treba javno reći, pokazati i u praksi primjeniti.

Iskreno čestitam organizatorima Kongresa, koji su uložili svoje znanje, trud, energiju, entuzijazam, da bismo se još jednom na najbolji način predstavili i pokazali da smo dobri domaćini ali i stručnjaci – gastroenterohepatolozi.

Još jedanput Vas srdačno pozdravljam i želim uspješan rad Kongresa.

 

                                                                           Predsjednik Asocijacije GEH-BiH

                                                                           Prof.dr Stevan Trbojević

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA