instrukcija
 09 AUG 2017  

Za uplate u konvertibilnim markama platiti na sljedeći žiro račun:

Ime firme: Zepter Passport d.o.o. Banja Luka

Adresa: Veselina Masleše 8, 78000 Banja Luka

JIB: 400866170005

 

Broj računa: 5671621100540417, Sberbank a.d. Banja Luka


Za uplate iz inostranstva u EUR protivvrijednosti platiti na račun:

payment instructions

  SBERBANK  

  Jevrejska ulica 71  

  78000 Banja Luka  

  Bosnia and Herzegovina  

  S.W.I.F.T.code : SABRBA2B  

  IBAN BA 395671430000386069  

59: No.of account of beneficiary with Sberbank : 1915894

  Full name and address of beneficiary : ZEPTER PASSPORT BANJA LUKA  

70: Details of payment :

        No.and date of invoice

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA