cjenovnik
 01 AUG 2017  

Cjenovnik učešća na GEHA Kongresu 2017

 

Učesnici su obavezni platiti kotizaciju za predstavljanje rada bilo da se radi o usmenoj prezentaciji rada ili poster prezentaciji rada, kako slijedi:

  1. Kotizacija  - 400 KM
  2. Hotel (3 noćenja sa doručkom) - 400 KM
  3. Izložbeni prostor (3 m2) - 2000 KM
  4. Satelitski simpozijum - 5000 KM

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate, a kopiju uplatnice je potrebno dostaviti elektronski na e-mail Asocijacije - info@geha.ba

 

Za učesnike koji ne izvrše uplatu i dostave potvrdu organizator nije u mogućnosti garantovati raspoloživost smještaja nakon 20.8.2017.godine.

 

Kotizacija uključuje:

  1. učešće na predavanjima
  2. program i materijale kongresa
  3. prisustvo svečanom otvaranju

 


Kotizaciju u konvertibilnim markama uplatiti na sljedeći žiro račun:

Ime firme: International Consulting Team d.o.o.

Adresa: Vidovdanska 53

JIB: 4403914790001

Kontakt osoba: Vladimir Ćorda

Kontakt telefon: 00387 65 673 517

Kontakt mail: office@ictbl.agency

Broj računa: 1995630020678347, Sparkasse banka


Za uplate iz inostranstva kotizaciju u EUR protivvrijednosti platiti na račun:

Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA