Statut Asocijacije

Statut Asocijacije

Prijedlog Na sjednici Osnivačke Skupštine održane u Banjoj Luci, 23.09.2009 godine, a na osnovu 61. 10. i 12. Zakona o ...


Opširnije
Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA