11-međunarodni-simpozijum-novosti-u-gastroenterologiji-mostar-18-19-11-2022
 27 SEP 2022  

 

 
Asocijacija gastroenterologa i hepatologa Bosne i Hercegovine u saradnji sa Sveučilišnom kliničkom bolnicom Mostar, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru i Liječničkom komorom HNŽ/HNK organizuje 11.međunarodni simpozijum Novosti u gastroenterologiji 2022.
 
Simpozijum će biti održan u Mostaru, 18-19.11.2022.godine, u hotelu Mostar.
 
Ove godine simpozijum će biti održan uživo, a planirani broj učesnika je 150.
 
Novosti iz gastroenterologije je predstaviti eminentni gastroenterolozi iz BiH i regije (Srbija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora i S.Makedonija).
 
Pozivamo vas da se registrujete za učešće, a detalje o registraciji i program možete pogledati u ovom pdf dokumentu.
 
 
 
Naš telefon

+387 66 807 302

Naš e-mail

INFO@GEHA.BA